Wdls 5.0 - Výpočet denního osvětlení

Vyzkoušejte Wdls 5.0 zdarma

Vyzkoušejte Wdls 5.0 zdardma

WdlsZastineni.png
Výpočet zastínění objektů
  • ​hodnocení zastínění objektů podle ČSN 73 0580-1, příloha B.

  • hodnocení zastínění denního osvětlení výpočtem vertikálního činitele denního osvětlení na fasádě

Wdls-school.png
Výpočet denního osvětlení v interiéru
  • výpočet činitele denního osvětlení podle ČSN 73 0850-1

  • výpočet denního osvětlení v obytných prostorech podle ČSN 73 0850-2

  • možnost použití bočních, horních i šikmých osvětlovacích otvorů včetně světlovodů

Vyzkoušejte Wdls 5.0 zdarma