top of page

ElProCAD - Software pro projektování elektrotechniky pro BricsCAD, ZWCAD a AutoCAD

Proč právě ElProCAD ?
 • systém vytvořený a udržovaný projektanty 

 • vysoká a vyvážená funkčnost při projektování instalací (půdorysů) i při vytváření schémat rozváděčů (1 i 3-pólových)

 • pro návrh osvětlení spolupracuje výpočetním programem BuildingDesign - Wils

 • obsahuje komfortní automatizované funkce umožňující zásadní zvýšení produktivity

 • bohatá funkčnost pro silnoproud, slaboproud i M+R

 • aktualizovaná databáze umožňující dimenzování, výpočty, specifikaci i rozpočet v aktuálních cenách

 • jeden z nejrozšířenějších systémů umožňující kooperaci

Základní vlastnosti:
 • graficko databázový systém počítačové podpory projektování elektrických zařízení

 • modulární systém - uživatel si může vybrat rozsah instalace podle vlastní potřeby

 • integrovaný správce dokumentace Astra umožňující přehlednou evidenci zakázek, projektů i dokumentů včetně zálohování, archivace a přenosu projektů z počítače na počítač; k přístupu k databázi projektu i k databázi výrobků software používá MS nástroje DAO a ODBC

 • automatické vkládání a aktualizace popisových polí - rohových razítek na výkresy včetně vyplnění jeho polí podle zpracovávané zakázky

 • zpracování specifikace a rozpočtu programem Verox

 • rozsáhlá udržovaná databáze cenových i technických dat ve formátu Excel; databáze obsahuje více než 200 000 položek; k údržbě databází lze kromě Excelu použít i integrovaný databázový editor DatEdit 

 • otevřená architektura; možnost uživatelských úprav a doplňování

 • nemá vlastní grafický editor, lze použít BricsCAD, ZWCAD nebo AutoCAD

 • třicetiletá tradice, vývoj od 2D, přes současné 2,5D k 3D (BIM v BricsCADu)

 • český produkt s výbornou podporou zákazníkům

Novinky verze 2.11, 2.12 
 • možnost definovat hladiny pro jednotlivé druhy zařízení

 • možnost rychle nastavovat hladiny pro různé druhy vedení

 • kontrola použití kabelů s ohledem na požární bezpečnost

 • podpora pásu karet v BricaCADu a ZWCADu

 • podpora exportu IFC souboru (BIM) v BricsCADu

 • podpora AutoCADu 2014 - 2025, BricsCADu V15 Pro až V24 Pro

 • podpora ZWCADu 2021 až 2025

Seznam grafických modulů
 • ELJ - situační a dispoziční schémata nn a M+R

 • ELIK - jednopólová a liniová schémata rozváděčů

 • ELT - výkresové zpracováni tabulek a legend

 • ELR - osazení skříní rozváděčů

 • ELO - hromosvod a uzemnění

 • ELY - schémata a konstrukční výkresy vn do 22kV

 • ELB - venkovní situační rozvody silnoproudu

 • ELV - přehledová schémata silnoproudu

 • ELE -  situační (dispoziční) schémata sdělovací a EPS

 • ELS - přehledová schémata a tabulky SZ a EPS

 • ELA - trojpólová schémata rozváděčů a technologických zařízení

 • ELM - schémata měření a regulace (podmnožina modulu ELA)

Databáze
 • databáze obsahují jednak technická data jednotlivých elektrotechnických zařízení, která jsou používána k dimenzačním i jiným výpočtům, a také data cenová, která jsou použita ke zpracování specifikací a rozpočtů

 • většina datových souborů má strukturu označovanou XLS a tedy kompatibilní se programem Excel

 • k přístupu k databázím software používá MS nástroje DAO a ODBC

 • databáze jsou pravidelně aktualizovány a obsahují více než 200 000 výrobků většiny tuzemských i velkého množství zahraničních výrobců

 • databáze jsou členěny do tří základních skupin, a to na část silnoproudu - EPC, část sdělovacích zařízení - ROS a část měření a regulace - MAR

 • velká část databáze je dnes udržováno přímo výrobci. Tyto výrobci své databáze poskytují na svých stránkách i samostatně

 • databáze jsou zcela otevřené pro doplňování a úpravy uživatele, pro údržbu lze použít Excel nebo instalovaný databázový editor

 • v současné době systém obsahuje databáze například výrobců OEZ Letohrad, ELKO EP Holešov, ETZ, Hager, Schrack Energietechnik, EATON, ABB, OBO Bettermann, Osram, Philips, Schneider Electric, Zettler, Cerberus, 2N, Sauter, Honeywell, Landis & Gyr, ZPA, IWKA, Johnson Controls, Siemens, LDM atd.

Database
elprocad-data-400x276.png
Technické parametry
 • hardwarové požadavky jsou dány nároky grafických CAD systémů, systém nemá větší nároky.  Objem instalace na pevném disku cca. 25 až 150 MB podle použitých modulů

 • nároky na spolupracující hardware - pro tisk schémat, legend nebo menších půdorysů stačí formátu A3(A4), pro vykreslení větších výkresů plotter A1 nebo A0.

 • nároky na software

Autorská podpora
 • v ceně licence software je vzdálená podpora pomocí služby TeamViewer

 • školení provedeme dle dohody přímo na počítačích uživatele 

 • na aktualizaci databází i programů nabízíme autorský servis

 • v pracovní dny zabezpečujeme Hot Line na telefonu +420 575 570 509 nebo na emailu pavel.stanek@astrasw.cz

 • vážným zájemcům nabízíme komplexní vyzkoušení systému formou zaslání 30-ti denní zkušební trial demoverze

Modul ELJ
 • slouží k návrhu situačních (dispozičních) schémat elektrických rozvodů

 • do výkresu lze z obrázkových i textových nabídek umísťovat značky jednotlivých spotřebičů, rozváděčů, jednotlivých svítidel i celých pravidelných soustav a všech ostatních elektrických zařízení

 • zahrnuje možnost použití zařízení EIB včetně automatického přečíslování

 • doplněna možnost kreslení a výpočtu 2,5D (jednočarové 3D) vedení

 • návrh umělého osvětlení lze provést v jednoduchých případech integrovanou tokovou metodou, ve složitějších případech lze použít program Wils, který s modulem ELJ spolupracuje

 • po rozmístění zařízení lze provést identifikace (porovnání) zařízení se seznamem spotřebičů včetně automatického doplnění seznamu spotřebičů o definované osvětlovací vývody a vývody zásuvkové pro náhodný odběr

 • propojení zařízení s rozváděči lze provést pomocí sdružených tras a samostatných kabelů, popřípadě i stoupaček

 • automatická inventarizace (aktualizace) kabelů a tras podporuje kontrolu propojení, měření délek a načtení kabelů do sdružených tras

 • možnost vypracování kabelových rozvodů zjednodušeným způsobem - bez zakreslení kabelů, na základě tras - projekt pro stavební řízení

 • očíslování zařízení lze provést automaticky po očíslování vývodů z rozváděče  (modul ELIK)

 • řešení úložných konstrukcí spojených s kabely a trasami včetně výpočtu potřeby podle počtu a typu kabelů

 • na základě vykreslených zařízení a na základě legend a tabulek lze automaticky vytvořit výpis materiálu pro program Verox a to jednak konkrétních výrobků a dále jejich anonymních náhrad za účelem specifikace pro výběr zhotovitele

ELJ
Modul ELIK
 • slouží k návrhu jednopólových a liniových schémat rozváděčů

 • je hlavním dimenzačním modulem ElProCADu, při zpravování vývodů kontroluje úbytek napětí i čas odpojení

 • umožňuje navrhnout vývody z jednotlivých rozváděčů pro připojované spotřebiče

 • umožňuje uživateli definovat vlastním programovacím jazykem makra vývodů a jejich skupin

 • umožňuje provádět změny nastavení výběru zařízení z databází včetně změny výrobce a přizpůsobit se tak různým požadavkům

 • možnost obousměrné spolupráce se seznamem spotřebičů: načtení parametrů pro dimenzování, export dat pro tabulku kabelů

 • možnost individuální i hromadné záměny přístrojů různých výrobců

 • efektivní popis schéma, kontrola zaplnění polí rozváděče

 • automatický export specifikace materiálu pro program Verox

 • možnost exportu do programu FG-PROFIL

 • možnost exportu pro modul ELR - zpracování výkresu osazení zařízení ve skříních

 • možnost vkládání zařízení sběrnicových systémů svorkovým způsobem

 • možnost práce po listech

 • ovládací - liniovou část schéma může uživatel řešit samostatně nebo s ohledem a návazností na část jednopólovou

 • řešení křížových referencí mezi cívkou a kontakty na stejných i různých listech

ELIK
ElProCAD-ELIK1-600x438.png
elprocad-elik-set-500x389.png
Modul ELA
 • zpracování hybridních schémat elektrických rozváděčů a dalších zařízení

 • trojpólová obvodová schémata hlavních obvodů

 • liniová obvodová schémata pomocných obvodů

 • obvodová svorková schémata regulačních zařízení

 • možnost nastavení základních parametrů rozváděče a vlastností jednotlivých zařízení rozváděče včetně nastavení výběru zařízení z databází různých výrobců

 • vkládání značek a bloků silnoproudých zařízení do výkresu přímým výběrem z databází včetně kontroly základních vlastností těchto zařízení

 • automatické dimenzování silových vývodů k jednotlivým zařízením včetně automatického výběru typů zařízení, automatického výběru kabelu a jeho kontroly na úbytek napětí a čas odpojení podle vypočtené impedance smyčky

 • vkládání bloků řídících systémů do výkresu výběrem z databází strukturovaných podle výrobců i skupin zařízení

 • dimenzování vstupů a výstupů řídícího systému, výběr komponent podle potřeb projektu, vykreslování vstupů a výstupů do datových bodech, možnost databízového vytváření konfigurací řídícího systému

 • automatické volitelně nastavitelné číslování všech součástí výkresu včetně kontroly duplicity

 • automatické číslování svorek zařízení i vnějších spojů

 • automatizované vyhodnocení křížových referencí – odkazů mezi souvisejícími částmi výkresu (cívky a jejich kontakty, stykače a jejich cívky, odkazy ze stránky na stránku atp.)

 • kontrola plošného zaplnění jednotlivých rozváděčových skříní

 • automatizované generování tabulky kabelů a osazení vstupů DDC do formátu Excel

 • automatické zpracování výkazu výměr (rozpočtu) do rozpočtového programu Verox, úplná otevřenost modulu pro úpravy a rozšiřování

 • možnost kreslení vertikálním nebo horizontálním směrem

 • výkresy mají standardní formát A3 a neomezený počet listů

ELA
Modul ELO
 • jednoduchý, ale výborný pomocník při dimenzování a kreslení zařízení hromosvodu a uzemňovacích zařízení

 • návrh hromosvodu odpovídá normě ČSN EN 62305-3 (34 1390 : 2007)

 • možnost stanovení třídy ochrany výběrem ze seznamu typických objektů a zařízení

 • výpočet potřebného počtu svodů s možností odměření obvodu střechy z výkresu

 • kontrola oka mřížové soustavy podle třídy LPS

 • kontrola ochrany bodu podle úhlu a s uvažováním poloměru valící se koule (oddálený hromosvod)

 • výpočet izolační vzdálenosti podle třídy LPS, parametrů uzemnění a počtu svodů

 • výpočet uzemnňovacího odporu drátových, tyčových (trubkových) a základových zamničů

 • samozřejmostí je navázání na rozpočtový systém Verox

ELO
elprocad-elo-600x512.png
bottom of page