top of page

VzProCAD - Tuzemský systém k vypracování kompletní projektové dokumentace vzduchotechnických zařízení ve 3D

Základní charakteristika
 • VzProCAD je profesionální graficko databázový systém určený pro zpracování úplné projektové dokumentace vzduchotechniky s podporou grafického editoru AutoCAD a Bricscad Pro. Systém podporuje zpracování realizační projektové dokumentace, projektů pro stavební řízení i výběr dodavatele.

Seznam modulů
 • Astra správce dokumentace – základ systému

 • Verox rozpočty a specifikace

Moduly závislé na grafické CAD aplikaci
 • VZT grafický systém VzProCADu

 • TLZTR výpočet tlakových ztrát trasou (součást modulu Klipro)

 • HLUK výpočet útlumu hluku trasou (součást modulu Klipro)

VZD základní databáze vzduchotechniky (součást základní nabídky)
 • ABV Klima s.r.o.

 • Air Flow Lufttechnik GMBH

 • Aklima Tábor, s.r.o.

 • ALTEKO, spol. s r.o.

 • ATREA s.r.o.

 • C.I.C. Jan Hřebec s.r.o.

 • ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

 • FORT-PLASTY s.r.o.

 • IMOS-Systemair, s.r.o. 

 • JANKA Radotín a.s.

 • LVZ, a.s. / GEA Klimatizace s.r.o.

 • Multi-VAC spol. s r.o.

 • PROCLIMA-SVAMP spol. s r.o.

 • PROFI KLIMA  s.r.o.

 • Promat s.r.o.

 • PŘÍHODA s.r.o.

 • REMAK a.s.

 • SCHAKO, s.r.o.

 • SOKRA, s.r.o.

 • Stavoklima, v.o.s.

 • Systemair, a.s.

 • TROX Austria Gmbh

 • REMAK a.s.

 • Systemair, a.s.

 • TROX Austria Gmbh

 • VENTRA Slovakia, s r.o.

 • VKV PARDUBICE s.r.o.

 • VZT potrubí (obecné potrubí)

 • Izolace obecné

VzProCADHotovo-600x360.jpg
Další databáze
 • VZT ZVVZ Milevsko ZVVZ a.s.

 • VZT Mandík MANDÍK, a.s. 

 • VZT Greif akustika Greif-akustika, s.r.o. 

 • VZT RaVent RaVent s.r.o. 

Hlavní znaky
 • Projektování ve 3D. Hlavním přínosem projektování ve 3D je zrychlení práce dané především automatickým generováním pohledů, řezů a jejich neustálého propojení., automatickými výstupy rozpočtu (specifikace), seznamu potrubních dílů, atd.

 • Stavební výkresy ve 2D. Systém je běžně využíván s dokumentací stavby zpracovanou ve 2D (drátěný model lze sestavit pomocí příkazu VzProCADu ).

 • Vedení správy zakázek a projektové dokumentace. Systém obsahuje správce dokumentace Astra, který umožňuje přehledně třídit a archivovat zakázky, vstupovat do jednotlivých částí dokumentace a databází.

 • Databáze obsahují cca. 80 000 položek. Databáze formátu Excel obsahují aktuální ceny, tvary ve 3D, podklady pro výpočty tlakových ztrát a útlumu hluku trasou. K přístupu k X LS databázím software používá MS nástroje DAO a ODBC

 • 55 typů tvarovek VZT potrubí

 • Automatické spojování trub. Systém automaticky propojí části trasy potrubí. Při volbě průřezu lze využít vloženou funkci pro stanovení průřezu dle tlakové ztráty na běžný metr nebo podle rychlosti.

 • Automatické zpracování rozpočtu a specifikace. Program Verox automaticky zpracuje rozpočet částí VZT zařízení vybraných z obrazovky. Výstup je ve formátu Excel.

 • Výpočet tlakových ztrát a útlumu hluku trasy

 • Rozpis potrubních dílů. Čísla pozic lze přidělovat ručně, poloautomaticky nebo automaticky, mohou být jedinečná nebo skupinová. Výstup ve formátu Excel.

 • Rozpis VZT elementů. Systém provede výpis elementů vložených z databáze do tabulky ve výkrese nebo do souboru xls.

 • Automatické kótování a pozicování. Systém obsahuje několik způsobů kótování s automatickým načítáním rozměrů ve vazbě na trasu v aktuálním pohledu.

 • Automatické kreslení detailů tvarovek v potřebném počtu pohledů ve 2D a ve skutečných rozměrech.

 • Zjednodušené kreslení. Tento způsob práce umožňuje zpracování dokumentace např. pro stavební řízení, výběr dodavatele, atd.. Vzduchotechnické elementy jsou kresleny schématicky, potrubí jednočárově.

 • Uživatelská otevřenost systému. Systém nabízí široký sortiment tvarovek, neomezený rozměrovými řadami. Má nástroje, pomocí kterých lze jednoduše získat 3D model atypických nebo v databázi nezahrnutých elementů.

Autorská podpora
 • Zabezpečujeme Hot Line na telefonu nebo na emailu registrace@astrasw.cz Vážným zájemcům umožňujeme komplexní vyzkoušení systému formou 30-ti denní demoverze nebo předvedením systému přímo u zákazníka.

Technické parametry
 • Hardwarové požadavky jsou dány použitím operačního systému a AutoCAD - systém nemá větší nároky.

 • Windows 7, 8, 10, 11 s databázovými nástroji DAOI a ODBC

 • AutoCAD verze 2000 - 2023

 • Bricscad V15-V22 Pro

bottom of page