top of page

EN 17037 - Denní osvětlení a proslunění

Modul EN 17037 implementuje novou evropskou normu EN 17037 - Denní osvětlení budov. Modul umožňuje výpočet denního osvětlení a proslunění, připravuje se výpočet a hodnocení výhledu. 3D modelář BuildingDesign umožňuje vytvářet rozsáhlé modely zástaveb. Osvětlovací otvory lze umístit do stěn i stropů včetně šikmých. 

Vyzkoušejte EN 17037 zdarma

Wdls-school.png
Výpočet denního osvětlení
  • ​Výpočet a vyhodnocení činitele denního osvětlení v posuzovaných místnostech

  • Hodnotí se požadovaná cílová hodnota a podle typu otvorů případně i minimální cílová hodnota

  • Lze hodnotit denní složku sdruženého osvětlení ve smyslu NV 361:2024

  • Možnost svislých, vodorovných i šikmých osvětlovacích otvorů včetně světlovodů. Vlastnosti otvorů jsou uvažovány v souladu s českou normou ČSN 73 0580

Vyzkoušejte EN 17037 zdarma

SunLiS-badroom.png
Výpočet proslunění
  • Výpočet doby proslunění v zadaných místnostech

  • Možnost libovolné orientace a libovolného umístění posuzovaných objektů

Vyzkoušejte EN 17037 zdarma

Vyzkoušejte EN 17037 zdarma

Vyzkoušejte EN 17037 zdarma

bottom of page