top of page

BuildingDesign - 3D modelář k výpočtům osvětlení

BuildingDesign je intuitivní 3D modelář stavebních objektů, který umožňuje vytvářet rozsáhlé modely nejrůznějších tvarů. Program podporuje import z DWG i DXF souborů a tím podstatně usnadňuje vytváření modelu. Vytvářený model je přehledně členěn ve stromové struktuře projektu za účelem přehlednosti uložených dat. K programu jsou dodávány tzv. videonávody, které uživatele pohodlně seznámí s funkčností i s postupem prací.

Principy výpočtu osvětlení programem BuildingDesign vyplývají z fyzikálních zákonů. Zejména se jedná o závislost, že osvětlenost od bodového zdroje se rovná podílu svítivosti zdroje a čtverce vzdálenosti mezi zdrojem a výpočetním bodem. V programu jsou dále používány principy numerického dělení zdrojů a mnohonásobných odrazů. K výpočtu odražené složky se pak používá metoda radiosity. Všechny uvedené principy umožňují se při výpočtu co nejvíce přiblížit reálnému stavu.

 

Integrovanými moduly uvedenými níže program umožňuje výpočet umělého osvětlení, denního osvětlení i proslunění. Vstupní data, výpočetní metody a rovněž výstupy jsou v souladu s platnými normami a vyhláškami. Program i jeho moduly jsou průběžně aktualizovány, aby byly v souladu s platnou legislativou., .

Vyzkoušejte BuildingDesign i s moduly zdarma

bottom of page