top of page

Verox - zpracování rozpočtů a specifikací projektové dokumentace

Software je určen ke zpracování rozpočtů a specifikací projektů elektrotechniky (v oblasti silnoproudu, sdělovacích zařízení a EPS a měření a regulace) a vzduchotechniky. Systém je průběžně aktualizován, obsahuje rozsáhlé ceníkové databáze udržované autorskou firmou i výrobci materiálů.

Verox 1.9 - nové možnosti exportu
 • komplexní export rozpočtu do Excelu včetně vzorců

 • možnost zamknutí obsahu exportovaného dokumentu kromě cen materiálu a montáží

 • automatické číslování pozic

Základní vlastnosti:
 • rozsáhlé ceníkové databáze ve formátu Excel v aktuální cenové úrovni

 • příjemné uživatelské prostředí k pohodlné editaci rozpočtů

 • multiprofesní systém obsahující databáze elektro a vzduchotechnky

 • k přístupu k databázím software používá MS nástroje DAO a ODBC, kromě exportu na počítači nemusí být excel nainstalován

 • automatický výpočet montáže dle montážních časů, zapojení nebo procentem z dodávky

 • automatický výpočet nátěrových položek

 • výpočet standardních přirážek

 • Import z výkresů ElProCADu a VzProCADu

 • export do formátu Excel včetně vzorců nebo do textového souboru

 • tiskový výstup s cenami i bez cen s možností změny fontů apod.

 • databázový editor ke snadné údržbě a doplňování databází

 • podrobná nápověda k usnadnění použití

 • použitelný ve Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11

 • stovky uživatelů

Verox je podle našich uživatelů použitelný ve smyslu vyhl. 230/2012. Stačí použít následující doporučení:
 • Každá položka rozpočtu musí být označena. K tomu nejlépe použijete sloupec Pozice, který si zapněte přes Rozpočet - Sloupce

 • Podobným způsobem použijte sloupec Poznámka 1 jako Výkaz výměr. Do tohoto sloupce je třeba uvést jak jste přišli v počtu měrných jednotek. Např. odkaz na výkres nebo třeba "spočítáno programem".

 • Do hlavičky rozpočtu uveďte JKSO

 • Do hlavičky rozpočtu uveďte, že rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS nebo URS (nebo jiné podle skutečnosti) - položky nezatříděny

Systém je řešen modulárně, k dispozici jsou následující moduly:
 • Verox - základní programové prostředí

 • Elektrotechnika - ELE

 •      ELE-EPC cenové databáze silnoproudu

 •      ELE-ROS cenové databáze sdělovacích zařízení a EPS

 •      ELE-MAR cenové databáze zařízení M+R

 • Vzduchotechnika - VZD

 •      VZD cenové databáze vzduchotechniky

 • Zdravotní instalace a vytápění - ZIV - tato část není aktualizována

 •      ZIV-ZI cenové databáze zdravotních instalací

 •      ZIV-ÚV cenové databáze ústředního vytápění

bottom of page